XHTML Introductie

Verschillende versies van XHTML

XHTML 1.0

XHTML 1.0 was de eerste XHTML-versie en werd een W3C-standaard op 26 januari 2000. XHTML 1.0 is een herformulering van HTML 4.01 in XML met als doel backwards compatible te zijn. Er zijn drie versies van XHTML 1.0:

 • XHTML 1.0 Strict, is hetzelfde als HTML 4.01 Strict met XML-regels.
 • XHTML 1.0 Transitional, staat sommige afgekeurde elementen en attributen toe die niet in XHTML 1.0 Strict gebruikt mogen worden, zoals <center>, <u>, <strike>, en <applet>.
 • XHTML 1.0 Frameset, staat het gebruik van HTML-frames toe.

XHTML 1.1

XHTML 1.1 is de eerste XHTML-versie die is gebaseerd op de modularisatie van XHTML en zou de basis moeten zijn van toekomstige XHTML-versies. Door deze modularisatie en het niet meer toestaan van het text/html-mime-type is XHTML 1.1 niet compatibel met XHTML 1.0 en HTML 4.01. XHTML 1.1 heeft ook ondersteuning voor Ruby, een opmaaktaal voor Oost-Aziatische talen.

XHTML 2.0

Deze versie van XHTML 2.0 was in ontwikkeling, maar is nooit een gebruikte standaard geworden.
Het zou een volledig nieuwe opmaaktaal zijn en niet zomaar een nieuwe versie.
XHTML 2.0 was dan ook niet compatibel met HTML of enig andere versie van XHTML.
In 2009 heeft W3C besloten de ontwikkeling van XHTML 2.0 stop te zetten ten gunste van HTML5.

De grootste verschillen tussen XHTML 2.0 en XHTML 1.0 waren:

 • HTML-forms zouden ingewisseld worden met XForms.
 • HTML-frames zouden ingewisseld worden met XFrames.
 • De DOM Events zouden ingewisseld worden met XML Events die het XML Document Object Model gebruiken.
 • Er werd een nieuw lijsttype geïntroduceerd: <nl> was speciaal bedoeld voor het maken van navigaties.
 • Elk element kon gebruikt worden als een hyperlink, bijvoorbeeld:
  <li href="articles.html">Startpagina</li>.
 • Elk element kon alternatieve media aangeven met behulp van het src attribuut, bijvoorbeeld:
  <p src="lbridge.jpg" type="image/jpeg">London Bridge</p> in plaats van
  <img src="lbridge.jpg" alt="London Bridge" />.
 • Naast de kop-elementen h1 tot en met h6 konden ook de h- en section-elementen gebruikt worden om beter de structuur van de tekst aan te geven.
 • De lettertype-elementen <i>, <b> en <tt> zouden afwezig zijn in XHTML 2.0. De enige lettertype-elementen die overblijven zijn <sub> en <sup>.

Andere versies van XHTML

 • XHTML Basic: een lichte versie van XHTML bedoeld voor veel verschillende useragents.
 • XHTML Mobile Profile: een uitbreiding van XHTML Basic door het Open Mobile Alliance speciaal bedoeld voor mobiele telefoons.
naar boven naar boven naar basic
naar boven naar XHTML basic