HTML Formulieren

HTML <form> accept-charset attribuut

  • Het accept-charset attribuut specificeert welke karaktersets kunnen worden verwerkt door de server die het formulier afhandeld.
  • Met deze karaktersets worden een reeks karakters(die de browser verstuurt) omgezet in een reeks bytes(die de server ontvangt).
  • De waarde is een lijst van karaktersets, welke door een komma en/of een spatie zijn gescheiden.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>

<form action="antwoord_accept.php" accept-charset="UTF-8, ISO-8859-1">
Gebruikersnaam:<input type="text" name="gnaam">
Wachtwoord:<input type="password" name="ww">
<input type="submit" value="verzend">
</form>
</body>
</html>

Gebruikersnaam :  
Wachtwoord :  
          

naar boven 

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
karakterset(s) Eén of meerdere karaktersets gescheiden door een spatie en/of komma.

Bij ons meest gebruikte karaktersets :

  • UTF-8 - karakterset voor Unicode
  • ISO-8859-1 - karakterset voor het Latijnse alfabet

Theoretisch kunnen alle karaktersets worden gebruikt, maar browsers kunnen niet alle karaktersets verwerken !

Meer over karaktersets klik code

naar boven 

nota

De standaardwaarde is "unknown".
Browsers kunnen deze waarde interpreteren als de karaktercodering, welke gebruikt is bij het verzenden van het document waarin het formulier is opgenomen.

Opbouw

<form accept-charset="karakterset(s)"></form>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <form> accept-charset attribuut wordt gedeeltelijk ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar enctype attribuut
naar boven naar het enctype attribuut