HTML Formulieren

HTML <input> element

XHTML <input /> element

  • Het <input> element definieert een veld in een formulier waar de gebruiker gegevens kan invoeren.
  • De <input> tag wordt gebruikt om tekstvelden, knoppen, selectievakjes (checkboxes) en keuzerondjes (radio buttons) te plaatsen in een formulier.
  • Het <input> element heeft alleen attributen en geen inhoud.
  • Voor de verwerking van het formulier is meestal het name attribuut vereist.

Optionele attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
accept MIMI type
audio/*
video/*
image/*
Specificeert het type bestand dat de server aanvaard
(alleen voor type="file").
STF
align left
right
top
middle
bottom
Verouderd. Gebruik stijlen.
Specificeert de uitlijning van een afbeelding input
(enkel voor type="image").
TF
alt text Specificeert een alternatieve tekst voor een afbeelding
(enkel voor type="image")
STF
checked checked Specificeert dat een input element wordt voorgeselecteert wanneer een pagina wordt geladen
(alleen voor type="checkbox" en type="radio").
STF
disabled disabled Specificeert dat een input element moet worden uitgeschakeld
(de bezoeker kan niets invoeren in het betreffende veld).
STF
maxlenght aantal Specificeert het maximum aantal karakters dat kan worden ingevuld
(bij value="text" en value="password").
STF
name tekst Specificeert de naam van een input element. STF
readonly readonly Bepaald dat de tekst in een tekstveld niet kan worden gewijzigd. STF
size aantal Specificeert de breedte van een invoerveld in karakters
(dit beperkt niet het aantal karakters dat kan worden ingevoerd).
STF
src disabled Specificeert dat een url gekoppeld aan een afbeelding gebruikt als drukknop (button)
(enkel bij type="image").
STF
type button
checkbox
file
hidden
image
password
radio
reset
submit
text
Specificeert het type van het input element. STF
value tekst Specificeert de waarde van een input element. STF

naar boven naar boven

Verschil HTML - XHTML

In HTML heeft het <input> element geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten dus
<input attributen /> !

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

  • Het <input> element ondersteunt volgende standaard attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
acceskey karakter Specificeert een sneltoets voor een element STF
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
tabindex cijfer Specificeert de tabvolgorde van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven naar boven

Gebeurtenis attributen

  • Het <input> element ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onblur script Script moet worden uitgevoerd wanneer een element in het formulier, frame of venster zicht niet langer op de voorgrond bevindt STF
onchange script Script moet worden uitgevoerd wanneer de waarde van een veld wordt gewijzigt STF
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF
onfocus script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets of object wordt aangeklikt STF
onselect script Script dat moet worden uitgevoerd nadat tekst is geselecteerd STF

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <input> element wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar button
naar boven naar het button element