HTML Formulieren

HTML <legend> align attribuut

  • Het align attribuut specificeert waar een bijschrift wordt geplaatst.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<form>
<fieldset>

<legend align="right">Personalia :</legend>
Voornaam:<input type="text" name="vnaam" >
Familienaam:<input type="text" name="fnaam" >
<input type="submit" value="verzend" >
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

Personalia : Voornaam:  
Familieaam:  
          

naar boven 

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left het bijschrift wordt links in het kader geplaatst geplaatst(standaard).
right het bijschrift wordt rechts in het kader geplaatst.
top het bijschrift wordt bovenaan het kader geplaatst.
bottom het bijschrift wordt onderaan in het kader geplaatst.

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Het align attribuut van het legend element is verouderd en wordt NIET ondersteunt in HTML 4.01 Strict / XHTML 1.0 Strict DTD.

nota

Er is momenteel geen alternatief met behulp van stijlen !

Opbouw

<legend align="waarde">

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <legend> align attribuut wordt slechts gedeeltelijk ondersteunt in de bekende browsers.
  • Het <legend> align attribuut met de waarden "left" en "right" worden ondersteunt door de bekende browsers uitgezonderd Opera.
  • De waarde "bottom" wordt door geen van de browsers ondersteunt.
naar boven terug naar formulieren naar boven
terug naar formulieren naar boven