HTML Frames

HTML <frameset> cols attribuut

  • Het <frameset> cols attribuut specificeert in hoeveel frames, naast elkaar, het venster onderverdeeld moet worden en hoe breed elk frame moet zijn.

Attribuut voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code

Attribuut waarden

Waarde Beschrijving
pixels Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde waarden groter is dan breedte van het venster, de waarden naar verhouding aanpast. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
% Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde percentages ongelijk is aan 100%, de percentages naar verhouding zo aanpast, dat het totaal toch op 100% uitkomt. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
* wildcard (*), waarbij de browser de resterende ruimte toedeelt aan de kolom waarvoor de wildcard is gebruikt. Indien meerdere kolommen van een wildcard zijn voorzien, dan wordt de ruimte gelijk verdeeld over deze kolommen. Als voor een wildcard een waarde geplaatst wordt, dan bepaald deze de verhouding waarin de ruimte verdeeld wordt, bijvoorbeeld: "*,2*,*" levert een verdeling op van 25%, 50% en 25%.

naar boven 

tip

De verschillende mogelijkheden kunnen door elkaar heen gebruikt worden, bijvoorbeeld: "waarde,waarde%,*".

  •  Indien het cols attribuut niet is gebruikt, wordt uitgegaan van één kolom met een breedte van "100%".

Opbouw

<frameset cols="px / % / *"> • • • </frameset>

naar boven 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <frameset> cols attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Frames worden in (X)HTML 4.01 enkel ondersteunt met het correcte !DOCTYPE.
naar boven naar boven naar rows attribuut
naar boven naar het rows attribuut