HTML Frames

HTML <frameset> rows attribuut

  • Het <frameset> rows attribuut specificeert in hoeveel frames, onder elkaar, het venster onderverdeeld moet worden en hoe hoog elk frame moet zijn.

Attribuut voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code

naar boven 

Attribuut waarden

Waarde Beschrijving
pixels Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde waarden groter is dan hoogte van het venster, de waarden naar verhouding aanpast. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
% Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde percentages ongelijk is aan 100%, de percentages naar verhouding zo aanpast, dat het totaal toch op 100% uitkomt. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
* wildcard (*), waarbij de browser de resterende ruimte toedeelt aan de rij waarvoor de wildcard is gebruikt. Indien meerdere kolommen van een wildcard zijn voorzien, dan wordt de ruimte gelijk verdeeld over deze kolommen. Als voor een wildcard een waarde geplaatst wordt, dan bepaald deze de verhouding waarin de ruimte verdeeld wordt, bijvoorbeeld: "*,2*,*" levert een verdeling op van 25%, 50% en 25%.
tip

De verschillende mogelijkheden kunnen door elkaar heen gebruikt worden, bijvoorbeeld: "waarde,waarde%,*".

  •  Indien het rows attribuut niet is gebruikt, wordt uitgegaan van één rij met een hoogte van "100%".

Opbouw

<frameset rows="px / % / *"> • • • </frameset>

naar boven 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <frameset> rows attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Frames worden in (X)HTML 4.01 enkel ondersteunt met het correcte !DOCTYPE.
naar boven terug naar frames naar boven
terug naar frames naar boven