HTML Info

Symbolen entiteiten

  • Deze entiteiten omvatten wiskundige symbolen, Griekse karakters, allerhande pijlen, technische symbolen en vormen.
nota

Namen van entiteiten zijn hoofdlettergevoelig.

HTML ondersteunt volgende wiskundige symbolen

Karakter Entiteit nummer Entiteit naam Omschrijving
∀ ∀ voor alle
∂ ∂ partiële differentiaal
∃ ∃ er bestaat
∅ ∅ lege verzameling
∇ ∇ nabla/del
∈ ∈ is element van
∉ ∉ is geen element van
∋ ∋ heeft als element
∏ ∏ product (herhaald vermenigvuldigen)
∑ ∑ som (herhaald optellen)
− − min
∗ ∗ asterisk
√ √ wortelteken
∝ ∝ proportioneel aan
∞ ∞ oneindig
∠ ∠ hoek
∧ ∧ logische en
∨ ∨ logishe of
∩ ∩ snijpunt
∪ ∪ vereniging
∫ ∫ integraal
∴ ∴ hieruit volgt
∼ ∼ tilde operator (evenredigheid)
≅ ≅ is congruent aan
≈ ≈ is ongeveer gelijk aan
≠ ≠ niet gelijk aan
≡ ≡ identiek aan
≤ ≤ kleiner dan of gelijk aan
≥ ≥ groter dan of gelijk aan
⊂ ⊂ is deelverzameling van
⊃ ⊃ bevat deelverzameling
⊄ ⊄ is geen deelverzameling
⊆ ⊆ A is een deelverzameling van B
⊇ ⊇ B omvat A
⊕ ⊕ plus in cirkel
⊗ ⊗ maal in cirkel
⊥ ⊥ loodrecht
⋅ ⋅ punt (als operator)

HTML ondersteunt volgende Griekse letters

Karakter Entiteit nummer Entiteit naam Omschrijving
Α Α Α Alfa
Β Β Β Bèta
Γ Γ Γ Gamma
Δ Δ Δ Delta
Ε Ε Ε Epsilon
Ζ Ζ Ζ Zèta
Η Η Η Èta
Θ Θ Θ Thèta
Ι Ι Ι Iota
Κ Κ Κ Kappa
Λ Λ Λ Lamda
Μ Μ Μ Mu
Ν Ν Ν Nu
Ξ Ξ Ξ Xi
Ο Ο Ο Omicron
Π Π Π Pi
Ρ Ρ Ρ Rho
       
Σ Σ Σ Sigma
Τ Τ Τ Tau
Υ Υ Υ Ypsilon
Φ Φ Φ Phi
Χ Χ Χ Chi
Ψ Ψ Ψ Psi
Ω Ω Ω Omega
       
α α α alfa
β β β bèta
γ γ γ gamma
δ δ δ delta
ε ε ε epsilon
ζ ζ ζ zèta
η η η èta
θ θ θ thèta
ι ι ι iota
κ κ κ kappa
λ λ λ lamda
μ μ μ mu
ν ν ν nu
ξ ξ ξ xi
ο ο ο omicron
π π π pi
ρ ρ ρ rho
ς ς ς sigmaf
σ σ σ sigma
τ τ τ tau
υ υ υ ypsilon
φ φ φ phi
χ χ χ chi
ψ ψ ψ psi
ω ω ω omega
       
ϑ ϑ ϑ thèta symbool
ϒ ϒ ϒ ypsilon symbool
ϖ ϖ ϖ pi symbool

Andere entiteiten ondersteunt door HTML

Karakter Entiteit nummer Entiteit naam Omschrijving
ΠΠΠOE-ligatuur
œ œ œ oe-ligatuur
Š Š Š S met caron (hašek)
š š š s met caron
Ÿ Ÿ Ÿ hoofdletter Y met umlaut
ƒ ƒ ƒ functie f
ˆ ˆ ˆ modifier letter circumflex accent
˜ ˜ ˜ tilde
– – divisie (kort streepje)
— — kastlijntje (lang streepje)
‘ ‘ enkel aanhalingsteken links
’ ’ enkel aanhalingsteken rechts
‚ ‚ apostrof
“ “ dubbele aanhalingsteken links
” ” dubbele aanhalingsteken rechts
„ „ dubbele apostrof
† † obelisk
‡ ‡ dubbele obelisk
• • aandachtspunt
… … beletselteken
‰ ‰ promille
′ ′ minuut
″ ″ seconde
‹ ‹ enkele linkswijzend aanhalingsteken
› › enkele rechtswijzend aanhalingsteken
‾ ‾ hoge lijn
€ € euro
™ ™ handelsmeerk
← ← pijl naar links
↑ ↑ pijl omhoog
→ → pijl naar rechts
↓ ↓ pijl omlaag
↔ ↔ pijl naar links en naar rechts
↵ ↵ pijl omlaag en naar links
⌈ ⌈ linker afrondingshaakje (naar boven)
⌉ ⌉ rechter afrondingshaakje (naar boven)
⌊ ⌊ linker afrondingshaakje (naar beneden)
⌋ ⌋ rechter afrondingshaakje (naar beneden)
〈 ⟨ "left-pointing angle bracket"
〉 ⟩ "right-pointing angle bracket"
◊ ◊ ruit
♠ ♠ schoppen
♣ ♣ klavers
♥ ♥ harten
♦ ♦ ruiten
naar boven naar boven naar src attribuut
naar boven naar #256-#499