HTML Karaktersets

De ASCII karakterset

  • De ASCII karakterset wordt gebruikt om informatie tussen computers op het internet te verzenden.
  • ASCII staat voor de "American Standard Code for Information Interchange" en is een standaard om een aantal letters, cijfers, leestekens en andere symbolen te representeren en aan ieder teken in die reeks een geheel getal te koppelen, waarmee dat teken kan worden aangeduid.
  • ASCII is een 7-bit karakterset en bevat 128 karakters.
  • Het omvat de cijfers 0 - 9, de hoofdletters en kleine letters van het Engelse alfabet en enkele speciale karakters.
  • Alle karaktersets die worden gebruikt in moderne computers zijn gebaseerd op ASCII.
  • De standaard ASCII-tabel (later ook wel ASCII-I genoemd) bestaat uit twee delen: de 95 zichtbare tekens (hoofd- en kleine letters, cijfers, leestekens, de spatie en enkele andere symbolen), en 33 stuurcodes.
ASCII Karakter HTML Entiteit code Omschrijving
    spatie
! ! uitroepingsteken
" " aanhalingdteken
# # kardinaalteken, hekje
$ $ dollar teken
% % percent
& & ampersand, en-teken
' ' apostrophe
( ( haakje links
) ) haakje rechts
* * asterisk, sterretje
+ + plus teken
, , komma
- - afbreekstreepje
. . punt
/ / schuine streep, slash
0 0 cijfer 0
1 1 cijfer 1
2 2 cijfer 2
3 3 cijfer 3
4 4 cijfer 4
5 5 cijfer 5
6 6 cijfer 6
7 7 cijfer 7
8 8 cijfer 8
9 9 cijfer 9
: : dubbelepunt
; &#59; puntkomma of kommapunt
< &#60; kleiner dan
= &#61; gelijk aan
> &#62; groter dan
? &#63; vraagteken
@ &#64; apestaart, at
A &#65; hoofdletter A
B &#66; hoofdletter B
C &#67; hoofdletter C
D &#68; hoofdletter D
E &#69; hoofdletter E
F &#70; hoofdletter F
G &#71; hoofdletter G
H &#72; hoofdletter H
I &#73; hoofdletter I
J &#74; hoofdletter J
K &#75; hoofdletter K
L &#76; hoofdletter L
M &#77; hoofdletter M
N &#78; hoofdletter N
O &#79; hoofdletter O
P &#80; hoofdletter P
Q &#81; hoofdletter Q
R &#82; hoofdletter R
S &#83; hoofdletter S
T &#84; hoofdletter T
U &#85; hoofdletter U
V &#86; hoofdletter V
W &#87; hoofdletter W
X &#88; hoofdletter X
Y &#89; hoofdletter Y
Z &#90; hoofdletter Z
[ &#91; vierkant haakje links
\ &#92; backslash, schuine streep naar achter
] &#93; vierkant haakje rechts (blokhaakje)
^ &#94; accent circonflex, kapje, dakje
_ &#95; underscore, onderstreepje
` &#96; accent grave
a &#97; kleine letter a
b &#98; kleine letter b
c &#99; kleine letter c
d &#100; kleine letter d
e &#101; kleine letter e
f &#102; kleine letter f
g &#103; kleine letter g
h &#104; kleine letter h
i &#105; kleine letter i
j &#106; kleine letter j
k &#107; kleine letter k
l &#108; kleine letter l
m &#109; kleine letter m
n &#110; kleine letter n
o &#111; kleine letter o
p &#112; kleine letter p
q &#113; kleine letter q
r &#114; kleine letter r
s &#115; kleine letter s
t &#116; kleine letter t
u &#117; kleine letter u
v &#118; kleine letter v
w &#119; kleine letter w
x &#120; kleine letter x
y &#121; kleine letter y
z &#122; kleine letter z
{ &#123; accolade links
| &#124; sluisteken, verticaal streepje, staafje, pipe
} &#125; accolade rechts
~ &#126; tilde

ASCII stuurcodes

  • De stuurcodes representeren geen zichtbare tekens, maar zijn opdrachten aan uitvoerapparaten of geven informatie over de data die verstuurd worden.
  • Sommige van deze codes herinneren nog aan het feit dat de uitvoer vroeger meestal niet op een beeldscherm werd getoond, maar met een teletype, een soort door een computer aangestuurde typemachine, op papier werd afgedrukt. Het teken bell deed dan ook werkelijk de bel van de teletype rinkelen, en een carriage return deed de wagen teruglopen, net als bij een typemachine.
  • De laatste code, DEL, bestaat binair uit 7 enen. Deze code werd bij het lezen van ponsband genegeerd, zodat deze kon worden gebruikt om een fout te herstellen: als men per ongeluk het verkeerde teken had ingeponst, ponste men er eenvoudig een DEL (met overal gaten) overheen, zodat het foute teken werd genegeerd.
Karakter Entiteit nummer Entiteit naam
NUL &#00; null character
SOH &#01; start of header
STX &#02; start of text
ETX &#03; end of text
EOT &#04; end of transmission
ENQ &#05; enquiry
ACK &#06; acknowledge
BEL &#07; bell (ring)
BS &#08; backspace
HT &#09; horizontal tab
LF &#10; line feed
VT &#11; vertical tab
FF &#12; form feed
CR &#13; carriage return
SO &#14; shift out
SI &#15; shift in
DLE &#16; data link escape
DC1 &#17; device control 1
DC2 &#18; device control 2
DC3 &#19; device control 3
DC4 &#20; device control 4
NAK &#21; negative acknowledge
SYN &#22; synchronize
ETB &#23; end transmission block
CAN &#24; cancel
EM &#25; end of medium
SUB &#26; substitute
ESC &#27; escape
FS &#28; file separator
GS &#29; group separator
RS &#30; record separator
US &#31; unit separator
     
DEL &#127; delete (rubout)
naar boven terug naar structuur naar boven
naar structuur naar boven