HTML Elementen

HTML <body> background attribuut

  • Het background attribuut specificeert een afbeelding als achtergrond voor een document.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body background="bgafbeelding.jpg">
<h1>Welkom</h1>
</body>
</html>
  • Voor het resultaat van het voorbeeld hierboven klik druk hier

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
url De bron van de achtergrondafbeelding
  • Een absolute url, die verwijst naar een andere website
  • Een relatieve url, die verwijst naar een bestand in een website

naar boven 

tip

Meer over afbeeldingen → Afbeeldingen !

Zorg ervoor dat bij het gebruik van achtergrondafbeeldingen en achtergrondkleuren de teksten steeds leesbaar blijven!

Verschil HTML - XHTML

Het background attribuut van het body element is verouderd en wordt NIET ondersteunt in HTML 4.01 Strict / XHTML 1.0 Strict DTD.

naar boven 

Opbouw

<body background="waarde">
• • •
</body>
tip

Maak gebruik van CSS om de achtergrond te bepalen.

  Syntaxis: <body style="background-image:url(bgimage.jpg)">

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <body> background attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar bgcolor attribuut
naar boven naar het bgcolor attribuut