HTML Elementen

HTML <cite> <code> <dfn> <em> <kbd> <samp> <strong> <var> elementen

  • De <cite>, <code>, <dfn>, <em>, <kbd>, <samp>, <strong> en<var> tags zijn logische tekstopmaak tags.
  • Je gebruikt ze, als je niet de exacte weergave wilt bepalen, maar vooral wilt aangeven om wat voor soort tekst het gaat.
    De browser (of als die mogelijkheid er is, de gebruiker via de instellingen van de browser) bepaalt vervolgens hoe de ingesloten tekst wordt weergegeven.
Element Beschrijving
<cite> Geciteerde tekst.
<code> Tekst in computercode.
<dfn> Gedefinieerde inhoud.
<em> Tekst wordt met nadruk weergegeven.
<kbd > Tekst moet vanaf het toetsenbord worden ingevoerd.
Meestal wordt voor de weergave een lettertype met een vaste letterafstand gebruikt.
<samp> Voorbeeld van de output van een computerprogramma.
<strong> Tekst met extra nadruk.
<var> Dit is een variabele, de tekst wordt meestal cursief weergegeven.

naar boven 

tip

Deze elementen zijn niet verouderd maar mogelijk bereik je met CSS betere effecten!

Experimenteer met de codes !

  • De <cite>, <code>, <dfn>, <em>, <kbd>, <samp>, <strong> en<var> tags ondersteunen volgende standaard attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • De <cite>, <code>, <dfn>, <em>, <kbd>, <samp>, <strong> en<var> tags ondersteunen volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Zelfde gebruik in beide, zonder verschil.

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • De <cite>, <code>, <dfn>, <em>, <kbd>, <samp>, <strong> en<var> tags worden ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven terug naar alle elementen naar boven
naar alle elementen naar boven