HTML Elementen

HTML <del> datetime attribuut

 • Het datetime attribuut specificeert de datum en tijd dat een tekst is verwijderd/gewijzigd.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>

<p>Attributen worden weergegeven in
<del datetime="2012-04-12T09:47:38+01:00">rood</del>
<ins>blauw</ins>!</p>
</body>
</html>

Attributen worden weergegeven in rood blauw!

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
DD-MM-JJJJThh:mm:ssTZD Datum en tijd dat de tekst werd verwijderd/gewijzigd
 • DD - dag
 • MM - maand
 • JJJJ - jaar
 • T - scheidingsteken tussen datum en tijd en moet een hoofdletter zijn
 • hh - uur
 • mm - minuten
 • ss - seconden
 • TZD - tijdzone

De Z geeft aan dat het gaat om de Coordinated Universal Time (UTC, ook wel bekend onder de oude aanduiding GMT). Het moet een hoofdletter zijn. De tijd in uren en minuten is respectievelijk voor (+) en na (-) UTC.

Wanneer van de tijd de seconden, minuten of zelfs uren onbekend zijn, dan moet in plaats ervan de waarde 00 gebruikt worden.

nota

Geen enkele browser geeft het datetime attribuut correct weer !

Opbouw

<del datetime="waarde"> • • • </del>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

 • Het HTML <del> datetime attribuut wordt NIET ondersteunt door de bekende browsers.
 • De browsers geven op geen enkele wijze de aanwezigheid van het datetime attribuut te kennen.
naar boven terug naar alle elementen naar boven
naar alle elementen naar boven