HTML Structuur

HTML Attributen

 • Attributen worden gespecificeert in de begin-tag.
 • Een attribuut geeft extra informatie over een element.
 • Attributen vormen steeds paren zoals name="waarde" of class="waarde".

HTML / XHTML standaard attributen

 • Op enkele uitzonderingen na ondersteunen deze attributen alle HTML/XHTML tags.

Attribuut voorbeeld

 • HTML links worden gedefinieerd met de <a> tag.
 • Het link adres wordt gespecificeerd in het href attribuut.
<a href="https://validator.w3.org/#validate_by_upload" >Dit is een link</a>
 • Namen/waarden van attributen worden in de handleiding in blauwe kleur weergegeven.
 • Attribuutwaarden staan altijd tussen aanhalingstekens ". . ."
 • Dubbele aanhalingstekens zijn het meest gebruikelijk, maar enkele aanhalingstekens zijn toegestaan.

Algemene attributen

 • NIET geldig in de base, head, html, meta, param, script, style en title elementen
Attribuut Waarde Beschrijving
class klassenaam Specificeert de klassenaam van een element
id id Specificeert een uniek id voor een element
style stijl definitie Specificeert een inline stijl van een element
title tekst Specificeert extra informatie over een element

naar boven 

Taal attributen

 • NIET geldig in de base, br, frame, frameset, hr, iframe, param, en script elementen
Attribuut Waarde Beschrijving
dir ltr
rtl
Specificeert de tekstrichting van de inhoud van een element
lang taalcode Specificeert de taalcode voor de inhoud van een element
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode voor de inhoud van een element in xhtml documenten

naar boven 

Toetsenbord attributen

Attribuut Waarde Beschrijving
accesskey karakter Specificeert sneltoets voor een element
tabindex nummer Specificeert de volgorde voor een element

naar boven 

tip

In zeldzame gevallen wanneer de waarde zelf een citaat bevat is het noodzakelijk
enkele  '--'  aanhalingstekens te gebruiken.
voorbeeld:
 name='Eddy "de kanibaal" Merckx' 

Verschil HTML - XHTML

Attribuutnamen en -waarden zijn niet hoofdlettergevoelig, maar het World Wide Web Consortium (W3C)raadt toch het gebruik van kleine letters aan in HTML4.

In de nieuwe versies van (X)HTML is enkel het gebruik van kleine letters toegestaan.

naar boven naar boven naar class attribuut
naar boven naar het class attribuut