HTML Attributen

HTML id attribuut

 • Het id attribuut specificeert een uniek identificatiekenmerk voor een element.
 • Het id moet uniek zijn in het HTML document (pagina).
 • De id-waarde mag maar één keer in een document (pagina) gebruikt worden en niet tegelijkertijd in hetzelfde document voorkomen als waarde van het name attribuut van het <a> element. Een uitzondering op dit laatste geldt wanneer de attributen name en id gebruikt worden voor hetzelfde element: dan moet de waarde voor beide attributen hetzelfde zijn.
 • Het id attribuut kan worden gebruikt bij een JavaScript (via de HTML DOM) om wijzigingen aan te brengen aan het HTML element met het uniek id.
 • De id selector wordt gedefinieerd met een "#" (hekje)

Voorbeeld

<html>
<head>
<style
type="text/css">
.tekst {font-family:Arial; color:blue;}<!--class selector-->
#nota {color:red;}<!--id selector-->
</style>
</head>
<body>
<h1
class="tekst" id="nota">De id selector heeft voorrang op de class selector en de tekst is dus rood ipv blauw!</h1>
<p class="tekst">Dit is een paragraaf met de class selector.</p>
</body>
</html>
 • Voor het resultaat van het voorbeeld hierboven klik code

Experimenteer met de codes !

tip

Het name attribuut wordt in XHTML 1.0 vervangen door het id attribuut.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
id Specificeert een uniek id voor een element.

Voorwaarden :
 • Moet beginnen met een letter A_Z of a-z
 • Kan worden gevolgd door letters, cijfers, verbindingsstreepjes en underscores, dubbele punten en punten.
 • De waarden zijn hoofdlettergevoelig in HTML

naar boven 

nota

Het id attribuut kan NIET worden gebruikt in de base, head, html, meta, param, script, style, en title elementen !

Opbouw

<element id="naam/waarde">.  .  .  .</element>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

 • Het HTML id attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
 • Door veel browsers worden echter alleen id-waarden ondersteunt, welke uitsluitend letters, cijfers en verbindingsstreepjes bevatten.
naar boven naar boven naar style attribuut
naar boven naar het style attribuut