HTML Attributen

HTML tabindex attribuut

  • Het tabindex attribuut specificeert de volgorde waarmee verschillende onderdelen van een document (hyperlinks, gebieden van een client-side image map en controls van een formulier) de focus kunnen krijgen (geactiveerd kunnen worden) als de gebruiker de tab-toets op het toetsenbord indrukt.
  • De normale tab-volgorde is de volgorde waarin de elementen in het document voorkomen.

Voorbeeld

<html>
<body>

<a
href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina" tabindex="2">Wikipedia</a>
<a
href="https://www.google.be/" tabindex="1">Google</a>
<a
href="https://validator.w3.org/" tabindex="3">W3 validator</a>

<p><b>
Nota:</b> Navigeer door de links met de "Tab" toets op uw toetsenbord.</p>

</body>
</html>
  • Voor het resultaat van het voorbeeld hierboven klik code

Experimenteer met de codes !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
nummer Specificeert de tabtoets volgorde voor een element.

Volgorde :
  • De normale tab-volgorde is de volgorde waarin de elementen in het document voorkomen.
  • Elementen waarvoor het tabindex attribuut gebruikt is, komen voor elementen zonder het tabindex attribuut.
  • Elementen met een positieve waarde voor de tabindex worden doorlopen van de laagste waarde naar de hoogste waarde.
  • Een element met een negatieve waarde voor de tabindex doet niet mee in de tab-volgorde.

naar boven 

note

Het tabindex attribuut wordt enkel gebruikt in formulieren en anker (<a>) elementen !

Opbouw

<element tabindex="nummer">.  .  .  .</element>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML tabindex attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar accesskey attribuut
naar boven naar het accesskey attribuut