Structuur van een webpagina

HTML <!DOCTYPE> declaratie

 • De doctype-declaratie(DTD) is het eerste wat in een HTML-document wordt geplaatst, nog vóór de <html> tag.
 • De doctype-declaratie is geen HTML tag, het is een instructie aan de webbrowser over de versie en de (x)html-taal waarin het document is geschreven.
 • De doctype-declaratie verwijst naar een document type definition (DTD).
 • In XHTML is het gebruik van de DOCTYPE-declaratie verplicht!
tip

Voeg altijd het DOCTYPE toe aan uw webpagina's!
Zo kan de browser van de bezoeker uw website correct weergeven.

HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"https://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 • Dit is de basis DTD. Deze bevat alle elementen en attributen, met uitzondering van die welke het label afgekeurd hebben gekregen en die welke betrekking hebben op frames.
 • Afgekeurd zijn elementen en attributen, die deel uitmaken van HTML 3.2, maar waarvoor er in HTML 4 een alternatief is (via bijvoorbeeld stylesheets).

HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"https://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
 • Omdat de alternatieven op dit moment slechts door een beperkt aantal browsers ondersteund worden, is het gebruik van de afgekeurde elementen en attributen nog steeds toegestaan.
 • De tweede DTD, HTML 4.01 Transitional, bevat daarom alle elementen uit HTML 4.01 Strict plus de afgekeurde elementen en attributen.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"https://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
 • In de derde DTD, HTML 4.01 Frameset, zijn tenslotte alle elementen en attributen uit HTML 4.01 Transitional opgenomen, plus die welke betrekking hebben op frames.

    !In XHTML is het gebruik van de DOCTYPE-declaratie verplicht!

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 • Dit Doctype is vooral geschikt om te gebruiken wanneer je een hele propere code wilt hebben en je geen speciale mark-up tags (zoals font) gaat gebruiken.
 • Dit Doctype wordt meestal gebruikt in combinatie met Cascading Style Sheets (CSS).
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 • Dit DOCTYPE gebruik je wanneer je tags wilt gebruiken om de presentatie van uw pagina te regelen en om uw website toegankelijk te maken voor browsers die geen style-sheets ondersteunen.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
 • Dit DOCTYPE gebruik je als je gebruik maakt van framesets.

XHTML 1.1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"https://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 • Dezelfde voorwaarden als XHTML 1.0 Strict, maar stelt het mogelijk om modules toe te voegen.
tip

Gebruik de W3C Validator om na te gaan of uw HTML / XHTML code correct is!

naar boven terug naar structuur naar boven
naar structuur naar boven