HTML Elementen

HTML <object> element

 • Het <object> element wordt gebruikt om objecten in te sluiten zoals afbeeldingen, audio, videos, Java applets, ActiveX controls, PDF, en Flash animaties.
 • Het <object> element moest de <img>- en <applet>-elementen vervangen.
  Wegens teveel fouten in het programma en te weinig browserondersteuning heeft dit niet plaats gevonden.
 • De object ondersteuning in de browsers is afhankelijk van het object type.
  Spijtig genoeg gebruiken verschillende browsers andere codes voor het laden van hetzelfde type object.
 • Een kenmerk van het <object> element is dat het alternatieve inhoud kan bevatten, welke alleen wordt weergegeven als het opgegeven object niet kan worden ingesloten.
  Die alternatieve inhoud kan een tekst zijn, maar ook een ander object (al dan niet gespecificeerd via het <object> element).
 • Aan het begin van de inhoud mogen <param>-elementen worden ingevoegd om het object parameters mee te geven.

Voorbeeld

<html>
<body>

<object width="450" height="358" data="mcbook.jpg"></object>
<body>
</html>

Resultaat :

Verschil HTML - XHTML

Zelfde gebruik in beide, zonder verschil.

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align left
right
top
bottom
middle
Verouderd, gebruik stijlen (styles)
Specificeert de uitlijning van een object t.o.v. de omliggende elementen.
TF
archive url Met het archive attribuut kan de naam van een archief-bestand (of een komma-gescheiden lijst van archief-bestanden) vastgelegd worden. STF
border pixels Verouderd, gebruik stijlen (styles)
Specificeert de dikte van een kader rond een object.
TF
classid klasse id
url
Specificeert een toepassing van een object.
Het wordt gebruikt voor Java applets en ActiveX controls.
STF
codebase url Met het codebase attribuut wordt een basis-url vastgelegd, indien voor de attributen data, classid en archive een relatieve url is gebruikt. STF
codetype MIME-type Het codetype attribuut wordt gebruikt om het Internet Media (MIME) type van een object te definiëren, dat gespecificeerd is met het classid attribuut. Het opnemen van het codetype attribuut voorkomt dat de browser probeert niet ondersteunde objecten in te sluiten. STF
data url Het data attribuut specificeert de locatie, waar het in te sluiten object zich bevindt. Het wordt gebruikt voor objecten als geluidsfragmenten (zoals wav-, au- en mid-bestanden), afbeeldingen (zoals gif- en png-bestanden), QuickTime filmpjes, Shockwave Flash animaties en HTML-pagina's. STF
declare declare Door het declare attribuut op te nemen, wordt het object alleen gespecificeerd, maar niet feitelijk ingesloten. Het insluiten kan later gebeuren met behulp van bijvoorbeeld een hyperlink in hetzelfde document. STF
height pixels
%
Bepaalt de hoogte van een object. STF
hspace pixels Verouderd, gebruik stijlen (styles)
Met het hspace attribuut wordt de ruimte bepaald, welke links en rechts van het object wordt vrij gehouden.
TF
name objectnaam Het name attribuut kan gebruikt worden om een naam aan het object te geven. STF
standby tekst Dit attribuut specificeert een boodschap, welke wordt weergegeven terwijl het object geladen wordt. STF
type MIME-type Het type attribuut wordt gebruikt om het Internet Media (MIME) type van het object te definiëren. STF
usemap #mapnaam Het usemap attribuut wordt gebruikt wanneer een door het data attribuut gespecificeerde afbeelding een "client-side image map" is, ofwel een aanklikbare afbeelding waarvan de werking gecontroleerd wordt door de browser (de client). STF
vspace pixels Verouderd, gebruik stijlen (styles)
Met het vspace attribuut wordt de ruimte bepaald, welke links en rechts van het object wordt vrij gehouden.
TF
width pixels
%
Bepaalt de breedte van een object. STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

 • Het <object> element ondersteunt volgende standaard attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekstrichting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
tabindex nummer Specificeert de tab volgorde van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

Gebeurtenis attributen (event handlers)

 • Het <object> element ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF
onunload script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een pagina wordt verlaten STF

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

 • Het HTML <object> element wordt ondersteunt door de bekende browsers.
 • Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
naar boven naar boven naar align attribuut
naar boven naar het object align attribuut