HTML Elementen

HTML <pre> width attribuut

  • Het width attribuut specificeert het maximum aantal karakters per lijn.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>

<pre width="40">De breedte van het tekstblok wordt bepaald door
het aantal karakters aangegeven in het width attribuut.</pre>
<p>Het pre width attribuut wordt enkel ondersteund in Firefox !</p>
</body>
</html>

resultaat:

De breedte van het tekstblok wordt bepaald door 
het aantal karakters aangegeven in het width attribuut.

Het <pre> width attribuut wordt enkel ondersteund in Firefox !.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
getal Zet de breedte van de tekst in het aantal karakters.

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

In HTML 4.01 is het width attribuut van de <pre> tag verouderd!

Het width attribuut van de <pre> tag wordt NIET meer ondersteund in HTML 4.01 strict en XHTML 1.0 strict!

Opbouw

<pre width="waarde">• • • </pre>
tip

Maak gebruik van CSS om de breedte van het preformatted tekstblok te bepalen !

  Syntaxis: <div style="width:300px;height:100px;overflow:auto">

tip

De CSS eigenschap "overflow" zorgt voor een scrollbar indien de lengte van de tekst de afmetingen van het tekstblok overschrijdt !

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <pre> width attribuut wordt enkel ondersteund door Firefox.
naar boven terug naar alle elementen naar boven
naar alle elementen naar boven