HTML Elementen

HTML <script> src attribuut

  • Het src attribuut specificeert de locatie van een extern scriptbestand.
tip

Je hebt er alle voordeel bij je scripts in een extern bestand te zetten en ernaartoe te verwijzen.
Dit is een eenvoudig tekstbestand met extensie .js

tip De koppeling naar het externe bestand maak je met een script element met het src attribuut.
Eventuele inhoud in de tag wordt genegeerd.

Attribuut voorbeeld

<html>
<head>

<script type="text/javascript" src="inzoomen.js"></script>
</head>
<body>

< input type="button" value="+" onclick="inzoomen();" />
Website Zoom
< input type="button" value="-" onclick="uitzoomen();" />
</body>
</html>

resultaat: probeer de knoppen

Website Zoom

naar boven 

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
url De url van een afbeelding.
Mogelijke waarden :
  • Een absolute url - verwijst naar een andere website
    zoals src="http://www.voorbeeld.nl/voorbeeld.js"
  • Een relatieve url - verwijst naar een bestand in een website
    zoals src="/scripts/mijnscript.js"

Opbouw

<script src="• • •.js"></script>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <script> src attribuut wordt ondersteund door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar type attribuut
naar boven naar het script type attribuut