HTML elementen

HTML <basefont> face attribuut

  • Het face attribuut specificeert het standaard lettertype (font) voor de tekst in een document.

Voorbeeld

<head>
<basefont
face="Arial, Garamond, Serif" color="purple" size="4" />
</head>

<body>
<h1>
Koptekst h1.</h1>
<p>
De eerste voorkeur is het "arial" lettertype.
indien dit lettertype niet beschikbaar is de tweede keuze "garamond" enz.</p>
<p>
De kan veel lettertypes bevatten.
Beëindig de lijst met een generiek(algemeen) lettertype zoals serif, sans-serif, monospace zodat de browser steeds een lettertype beschikbaar heeft uit de generieke familie.</p>
</body>

  • Voor het resultaat van het voorbeeld klik code

De weergave is enkel correct in Internet Explorer !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
lettertype specificeert het lettetype van de tekst

naar boven 

Opbouw

<basefont face="waarde"> In HTML
<basefont face="waarde" /> In XHTML

Verschil HTML - XHTML

Het face attribuut van het basefont element is verouderd en wordt NIET ondersteunt in HTML 4.01 Strict / XHTML 1.0 Strict DTD.

In HTML heeft de <basefont> tag geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten dus
<basefont ...[spatie] /> !

tip

Maak gebruik van CSS om het uitzicht van uw document te bepalen.

  Syntaxis: in de <head> sectie van het document

<style>body{font-family:arial, verdana, serif}</style>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <basefont> face attribuut wordt enkel ondersteunt door Internet Explorer en kan best worden vermeden.
naar boven naar boven naar basefont size attribuut
naar boven naar het basefont size attribuut