Opmaak van een webpagina

HTML Tekstopmaak

 • Tekstopmaak tags worden gebruikt om delen van tekst te benadrukken zoals vet gedrukte of cursieve tekst.
 • Veel van deze tags worden wel gedefiniëerd door HTML 4, maar zijn verouderd en het wordt sterk aanbevolen om CSS style-sheets te gebruiken.

Neem volgende code over in uw editor

<html>
<head>
<title>
Dit is mijn oefenwebsite</title>
</head>

<body>
<b>
Deze tekst wordt vetjes gedrukt</b><br>
<i>
Deze tekst staat schuin</i><br>
<strong>
Tekst wordt met nadruk weergegeven</strong><br>
<big>
Een iets grotere tekst dan de standaard</big><br>
<small>
Een iets kleinere letter dan de standaard</small><br>
<p>
Dit woord wordt <sub>verlaagd</sub> weergegeven</p><br>
<hr>
<p>
Dit woord wordt <sup>verhoogd</sup> weergegeven</p><br>
</body>

</html>
 • Opslaan als... bvb. tekstopmaak.htm
 • Open deze in uw browser
 • De <br> (<br /> in XHTML) tag geeft een regeleinde en begint een nieuwe lijn,
  deze tag heeft geen inhoud en is dus tegelijkertijd eindtag.
 •  laat een spatie voor de schuine streep!

 • Met de <sub> tag worden lettertekens of tekst verlaagd weergegeven.
 • Met de <sup> tag worden lettertekens of tekst verhoogd weergegeven.

 • De <hr> (<hr /> in XHTML) tag geeft een horizontale lijn weer
  deze tag heeft geen inhoud en is dus tegelijkertijd eindtag.
 •  laat een spatie voor de schuine streep!

naar boven 

HTML fysieke tekstopmaak elementen

 • Met de fysieke tekstopmaak elementen wordt vastgelegd hoe de tekst eruit gaat zien, onafgezien de inhoud van de tekst.
 • Fysieke elementen zijn inline elementen.
Tag Beschrijving
<b> Ingesloten tekst wordt vetgedrukt weergegeven.
<big> Ingesloten tekst wordt groter weergegeven dan andere tekst.
<i> Ingesloten tekst wordt cursief weergegeven.
<small> Geeft ingesloten tekst een 'inverse nadruk'.
De tekst wordt kleiner weergegeven dan de omringende tekst.
<sub> Ingesloten tekst wordt in subscript(verlaagd) weergegeven.
<sup> Ingesloten tekst wordt in superscript(verhoogd) weergegeven.
<s> verouderd
Ingesloten tekst wordt doorstreept weergegeven.
<strike> verouderd
Ingesloten tekst wordt doorstreept weergegeven.
<tt> verouderd
Ingesloten tekst wordt in een lettertype met vaste letterbreedte weergegeven.
<u> verouderd
Ingesloten tekst wordt wordt onderstreept weergegeven.

naar boven 

HTML logische tekstopmaak elementen

 • Logische (of semantische) elementen leggen niet het uiterlijk van de ingesloten tekst vast, maar de betekenis van de tekst binnen de structuur van de hele tekst of webpagina.
 • De browser bepaalt (meestal) hoe de tekst wordt weergegeven.
Tag Beschrijving
<cite> Wordt gebruikt om titels van verwijzingen naar bronmateriaal in te sluiten.
Browsers geven de inhoud meestal cursief weer.
<code> Wordt gebruikt om computercode in te sluiten.
Browsers geven de inhoud weer met een lettertype met vaste letterbreedte.
<dfn> Wordt gebruikt om termen te markeren in een document op de plaats waar ze gedefinieerd worden.
Browsers geven de inhoud meestal cursief weer.
<em> De ingesloten tekst wordt met nadruk weergegeven.
Browsers geven de inhoud meestal cursief weer.
<kbd> De ingesloten tekst moet door de gebruiker op de computer worden ingevoerd.
Browsers geven de inhoud(meestal) weer met een lettertype met vaste letterbreedte.
<samp> De ingesloten tekst omvat de uitvoer van een computerprogramma.
Browsers geven de inhoud(meestal) weer met een lettertype met vaste letterbreedte.
<strong> De ingesloten tekst is belangrijk.
Browsers geven de inhoud(meestal) vetgedrukt weer.
<var> De ingesloten tekst is een variabele.
Browsers geven de inhoud meestal cursief weer.

naar boven 

HTML weergave elementen

Tag Beschrijving
<abbr> De ingesloten tekst is een afkorting.
<acronym> De ingesloten tekst is een letterwoord(acroniem).
<address> Wordt gebruikt om contactgegevens (e-mail, website, auteursnaam) in een document op te nemen.
<bdo> De ingesloten tekst wordt in omgekeerde richting weergegeven.
<blockquote> Geeft citaten op blokniveau weer.
<q> Geeft inline citaten weer.
naar boven naar boven naar attributen
naar boven naar attributen