HTML Opmaak

HTML Fonts

Het is aanbevolen de HTML <font> tag NIET meer te gebruiken.

 • Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft de <font> tag verwijderd uit haar aanbevelingen.
 • In HTML 4 worden style sheets (CSS) gebruikt om de lay-out en weergave-eigenschappen te definiëren voor veel HTML-elementen.
 • Om ons toe te laten HTML-code beter te begrijpen en enkele eenvoudige oefeningen te maken, gaan we deze echter verder gebruiken op de oude wijze tot we toe zijn aan het vervangen ervan door style-sheets.
 • In het volgende voorbeeld zien we hoe HTML werkt met behulp van <font> tags.

Voorbeeld

 • Plaats volgende code tussen de <body> tags van uw oefening :
<p>
<font face="Verdana" size="4" color="green">
Deze paragraaf is in lettertype Verdana in formaat4 en heeft een groene kleur</font>
</p>

<p>
<font face="Castellar" size="5" color="darkmagenta">
Deze paragraaf is in lettertype Castellar in formaat5 en heeft een donker magenta kleur</font>
</p>

<p>
<font face="Magneto" size="2" color="salmon">
Deze paragraaf is in lettertype Magneto in formaat2 en heeft een zalmkleur</font>
</p>
 • Opslaan als... bvb. 'fonts.htm'
 • Open deze in uw browser

naar boven 

Het face attribuut definieert het lettertype.

Je geeft als waarde een bepaald lettertype op.
Enkele bekende lettertypen zijn Arial, Verdana, Courier, Times New Roman.

Je kunt ook meerdere lettertypen na elkaar ingeven, gescheiden door een komma.

Als het eersre lettertype niet ondersteund wordt door het systeem van de bezoeker wordt het tweede lettertype gekozen enz.

Voorbeeld :

<font face="Arial, Verdana, Courier, Times New Roman">

ondersteund de browser geen Arial, dan wordt Verdana gekozen enz...

naar boven 

Het size attribuut definieert de grootte.

We weten reeds dat de lettergrootte verandert bij het gebruik van headings <h1> ... <h6>
maar deze tags worden gebruikt bij kopteksten.

Als je een gedeelte van de tekst groter of kleiner wil weergeven kan dit met het size attribuut.

Je geeft deze een waarde van 1(kleinste) tot 7(grootste).

voorbeeld :


<font size="6"> geeft    

deze lettergrootte<font size="2"> geeft    deze lettergrootte

Dit zijn absolute waarden.
Waarde 3 komt overeen met de basislettergrootte.

Je kan ook met relatieve waarden werken door een + of - teken te gebruiken.
-3 is dan de kleinste en +4 de grootste letter.

voorbeeld :


<font size="+4"> geeft    deze lettergrootte

<font size="-3"> geeft     deze lettergrootte

naar boven 

tip

Vergeet de dubbele aanhalingstekens voor de attribuutwaarden niet!

Het color attribuut definiëerd de kleur.

Er worden 147 kleurnamen ondersteund door alle browsers, waarvan 17 standaard kleuren.

Meestal wordt er gebruik gemaakt van de hexadecimale(HEX) waarde van de RGB (Rood, Groen, Blauw) kleuren.

Deze wordt aangegeven door <font color="#+6cijfers/letters">.

voorbeeld :

<font color="LimeGreen"> geeft deze kleur
<font color="rgb(20,205,50)"> geeft eveneens deze kleur
<font color="#32CD32"> is de hexadecimale waarde van LimeGreen
 • Voor representatie op een computerscherm worden de kleuren uit rood, groen en blauw samengesteld.
 • De drie waarden kunnen lopen van 0 tot 255, of hexadecimaal van 00 tot FF.
 • Een volledige kleur kan dan ook worden aangeduid als, bijvoorbeeld rgb(14,192,160) wat overeenkomt met hexadecimaal #0EC0A0.
  Een moderne videokaart kan op deze wijze 16.777.216 verschillende kleuren weergeven.

naar boven 

tip

De 17 HTML standaard kleuren zijn : aqua, black, blue, fuchsia, gray, grey, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, en yellow.

Meer over HTML-kleuren klik druk hier !

naar boven naar boven naar font
naar boven naar het font element