HTML Tabellen

HTML <tbody> element

  • Het <tbody> element bevat de rijen met de werkelijke data-inhoud van de tabel. De inhoud bestaat uit één of meer <tr> elementen.
  • Meerdere <tbody> elementen kunnen onder elkaar worden toegepast om rijen te groeperen.
  • De <tbody> tag wordt gebruikt samen met de <thead> en <tfoot> tags.
  • Deze elementen hebben geen invloed op de lay-out van de tabel.
    Men kan evenwel gebruik maken van CSS om een invloed te hebben op de lay-out van een tabel !

Voorbeeld

Vissen Latijnse naam Zeewater Zoetwater Aantal
Totalen 4 2 3 17
Baars Perca fluviatilis X 5
Zeebaars Dicentrarchus labrax X 2
Brasem Abramis brama X 4
Zalm Salmonidae X X 6

Voor de (X)HTML code van een voorbeeld druk code

naar boven 

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align left
right
center
justify
char
Bepaald de uitlijning van de inhoud in het <tbody> element. STF
char karakter Lijnt de inhoud in het <tbody> element uit op een karakter.
De standaardwaarde is een decimale punt ("."), maar voor documenten in de Nederlandse taal ligt het gebruik van de "," meer voor de hand.
Het char attribuut wordt toegepast in combinatie met het align attribuut met de waarde "char".
De waarde is hoofdlettergevoelig.
STF
charoff getal Het charoff attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het char attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in de cellen van de rijgroep. Indien een regel het uitlijnkarakter niet bevat, wordt de inhoud horizontaal verschoven tot de uitlijnpositie.
Het charoff attribuut wordt toegepast in combinatie met het align attribuut met de waarde "char" en het char attribuut.
STF
valign top
middle
bottom
baseline
Bepaald de verticale uitlijning van de inhoud in het <tbody> element. STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

  • Het <tbody> element ondersteunt volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • De <tbody> tag ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

tip

Gebruik steeds de nieuwste browsers voor een zo correct mogelijke weergave van een pagina !

Attendeer uw gebruikers indien mogelijk op het gebruik van de nieuwste browsers.

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <tbody> element wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar align attribuut
naar boven naar het align attribuut