HTML Tabellen

HTML <table> element

  • Tabellen worden gedefinieerd door de <table> tag.
  • Een eenvoudige tabel bestaat uit het <table> element en één of meerdere <tr>, <th> en <td> elementen.
  • Het <tr> element definieert een rij, het <th> element definieert de koptekst en het <td> element definieert de cellen.
  • Een meer complexe tabel kan ook <caption>, <colgroup>, <col />, <thead>, <tbody> en <tfoot> elementen bevatten.

Voorbeeld

<html>
<body>


<table border="1">
<tr>
<th>
Naam</th>
<th>
Adres</th>
<th>
Telefoon</th>
</tr>
<tr>
<td>
Hij</td>
<td>
Hier</td>
<td>
0123456789</td>
</tr>
<tr>
<td>
Zij</td>
<td>
Daar</td>
<td>
0987654321</td>
</tr>

</table>

</body>
</html>
Naam Adres Telefoon
Hij Hier 0123456789
Zij Daar 0987654321

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Zelfde gebruik in beide, zonder verschil.

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align left
center
right
Verouderd. Hiermee wordt de horizontale uitlijning op de pagina bepaald TF
bgcolor #xxxxxx
rgb(x,x,x)
kleurnaam
Verouderd. Bepaald de achtergrondkleur van een tabel. TF
border pixels Specificeert de dikte van de lijnen rond een tabel STF
cellpadding pixels Specificeert de ruimte tussen de celwand en de celinhoud STF
cellspacing pixels Specificeert de ruimte tussen de cellen STF
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
Het frame attribuut bepaalt welke kant(en) van het kader van de tabel (de buitenrand) zichtbaar zijn. STF
rules none
groups
rows
cols
all
Het rules attribuut bepaalt welke lijnen tussen de cellen van de tabel zichtbaar zijn. STF
summary tekst Het summary attribuut kan gebruikt worden om het doel en de structuur van de tabel te omschrijven, zodat gebruikers van niet-visuele browsers (spraaksynthesizers, braille-apparaten) hier een beter inzicht in krijgen. STF
width pixels
%
Specificeert de breedte van een tabel STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

  • Het <table> element ondersteunt volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • De <table> tag ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <table> element wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar align
naar boven naar het align attribuut