HTML Tabellen

HTML <th> rowspan attribuut

  • Het <th> rowspan attribuut specificeert hoeveel opeenvolgende cellen in verticale richting samengevoegd moeten worden tot één cel.
  • Vermijd het gebruik van rowspan="0" !

Attribuut voorbeeld

<table>
<tr bgcolor="9fdcfb">

<th rowspan="3">Eten & drinken</th>
<th>
Warm</th>
<th>
Koud</th>
<th>
Hapjes</th>
<th>
Warme snacks</th>
</tr>
<tr>
<td>
Koffie</td>
<td>
Limonade</td>
<td>
Chocolade</td>
<td>
Soep</td>
</tr>
<tr>
<td>
Thee</td>
<td>
Fruitsap</td>
<td>
Luikse wafel</td>
<td>
Pannekoek</td>
</tr>
</table>

Eten & drinken Warm Koud Hapjes Warme snacks
Koffie Limonade Chocolade Soep
Thee Fruitsap Luikse wafel Pannekoek

naar boven 

nota

Volgens de specificatie van HTML 4.01 zou de waarde "0" alle cellen moeten samenvoegen, van de huidige rij tot de laatste rij van de rijgroep waartoe de cel behoort. De meeste browsers interpreteren de waarde "0" echter als de standaardwaarde "1" en voegen dus helemaal geen cellen samen. Geadviseerd wordt daarom de waarde "0" niet te gebruiken.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
aantal Specificeert het aantal cellen dat verticaal wordt samengevoegd.

Opbouw

<th rowspan="aantal"></th>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <th> rowspan attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Opera en FireFox ondersteunen de waarde "0" !
naar boven naar boven naar scope attribuut
naar boven naar het scope attribuut