HTML Tabellen

HTML <th> scope attribuut

  • Het <th> scope attribuut definieert een manier om de koptekst cellen en de gegevens te associëren in een tabel.
  • Het <th> scope attribuut geeft aan of het een koptekstcel is voor een kolom, rij of een groep van kolommen of rijen.
  • Voor gebruikers van niet-visuele browsers (spraaksynthesizers, braille-apparaten).

Attribuut voorbeeld

<table>
<tr bgcolor="#98fb98">

<th scope="col">Arbeider</th>
<th
scope="col">Bediende</th>
<th
scope="col">Afdeling</th>
<th
scope="col">Opmerkingen</th>
</tr>
<tr>
<td>
A001</td>
<td>
&nbsp;</td>
<td>
Productie</td>
<td>
++</td>
</tr>
<tr>
<td>
&nbsp;</td>
<td>
B001</td>
<td>
Ontwerp</td>
<td>
+</td>
</tr>
</table>

Arbeider Bediende Afdeling Opmerkingen
A001   Productie ++
  B001 Ontwerp +
nota

Het scope attribuut heeft geen zichtbaar effect op de webbrowser !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
col Specificeert dat deze cel de kop is van een kolom.
row Specificeert dat deze cel de kop is van een rij.
colgroup Specificeert dat deze cel de kop is van een kolomgroep.
rowgroup Specificeert dat deze cel de kop is van een rijgroep.

naar boven 

Opbouw

<th scope="waarde"></th>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <th> scope attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Heeft geen zichtbaar effect op de browser !
  • Voor gebruikers van niet-visuele browsers (spraaksynthesizers, braille-apparaten) !
naar boven naar boven naar valign attribuut
naar boven naar het valign attribuut