HTML Tabellen

HTML <th> element

  • De <th> tag definieert een cel als kolom- of rijtitel.
  • Een HTML tabel heeft twee soorten cellen:
  • Titel cellen - bevatten informatie over de kolom of de rij
  • Standaard cellen - bevatten data zoals tekst, foto's, afbeeldingen, links, lijsten, formulieren, nieuwe tabellen, enz.
  • Tekst in een <th> element wordt vetjes en gecentreerd weergegeven.
  • Data in een <td> element worden standaard links uitgelijnd.

Voorbeeld

<html>
<body>

<table border="1">
<tr>

<th width="150px">kolomtitel 1</th>
<th width="150px">kolomtitel 2</th>
</tr>
<tr>
<td>
rij 1, cel 1</td>
<td>
rij 2, cel 2</td>
</tr>
<tr>
<td>
rij 2, cel 1</td>
<td>
rij 2, cel 2</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<html>
<body>

<table border="1">
<tr>

<th width="240px">rijtitel 1</th>
<td width="75px">cel 2</td>
</tr>
<tr>

<th>rijtitel 2</th>
<td>cel 2</td>
</tr>
<tr>

<th>rijtitel 3</th>
<td>cel 2</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
resultaat
kolomtitel 1 kolomtitel 2
rij 1, cel 1 rij 1, cel 2
rij 2, cel 1 rij 2, cel 2
resultaat
rijtitel 1 cel 2
rijtitel 2 cel 2
rijtitel 3 cel 2

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Zelfde gebruik in beide, zonder verschil.

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
abbr tekst Specificeert de verkorte inhoud van een koptekst. STF
align left
center
right
justify
char
Hiermee wordt de horizontale uitlijning in de cel bepaald. TF
axis categorienaam Wijst een categorie toe aan een koptekstcel. STF
bgcolor #xxxxxx
rgb(x,x,x)
kleurnaam
Verouderd. Bepaald de achtergrondkleur van een cel. TF
char karakter Met het char attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van een cel op uit te lijnen. STF
charoff cijfer/getal Het charoff attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het char attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in een cel. STF
colspan cijfer/getal Specificeert het aantal kolommen dat een cel moet overspannen. STF
height pixels
%
Verouderd. Bepaald de hoogte van een cel. TF
nowrap nowrap Verouderd. Met het nowrap attribuut wordt aangegeven dat tekst op één lijn moet blijven in een cel (dus niet wordt afgebroken). TF
rowspan cijfer/getal Specificeert het aantal rijen dat een cel moet overspannen. STF
scope col
colgroup
row
rowgroup
Het scope attribuut geeft aan of een cel een header is voor een kolom, rij of groep van kolommen of rijen. STF
valign top
middle
bottom
baseline
Bepaald de verticale uitlijning van de inhoud van een cel. STF
width pixels
%
Verouderd. Specificeert de breedte van een cel. TF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

  • Het <th> element ondersteund volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • De <th> tag ondersteund volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <th> element wordt ondersteund door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar abbr attribuut
naar boven naar het abbr attribuut