HTML Tabellen

HTML <td> axis attribuut

  • Het <td> axis attribuut wordt gebruikt om een categorie toe te wijzen aan data cellen.
  • Het <td> axis attribuut kan worden gebruikt om gerelateerde kolommen met informatie te groeperen.
  • Voor gebruikers van niet-visuele browsers (spraaksynthesizers, braille-apparaten).

Attribuut voorbeeld

<table>
<tr>
<th axis="naam">
Naam</th>
<th axis="contact">
Email</th>
<th axis="contact">
Telefoon</th>
<th axis="contact">
Adres</th>
</tr>
<tr bgcolor="#98fb98">

<td axis="naam">Dendeze</td>
<td
axis="contact">dendeze@voorbeeld.be</td>
<td
axis="contact">+324001234</td>
<td
axis="contact">Straten 123, 4321 Stad, Land</td>
</tr>
</table>

Naam Email Telefoon Adres
Dendeze dendeze@voorbeeld.be +324001234 Straten 123,
4321 Stad, Land

naar boven 

nota

Het axis attribuut heeft geen zichtbaar effect op de webbrowser !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
categorie naam Specificeert de naam van een categorie.

Opbouw

<td axis="categorienaam"> • • • </td>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  •  Het <td> axis attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  •  Heeft geen zichtbaar effect op de browser !
  •  Voor gebruikers van niet-visuele browsers (spraaksynthesizers, braille-apparaten) !
naar boven naar boven naar bgcolor attribuut
naar boven naar het bgcolor attribuut