HTML Tabellen

HTML <td> colspan attribuut

  • Het <td> colspan attribuut specificeert hoeveel opeenvolgende cellen in de rij worden samengevoegd.

Attribuut voorbeeld

<table>
<tr>

<td>Water</td>
<td>
Brood</td>
<td
colspan="2">Eieren</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="2">Koffie</td>
<td>
Limonade</td>
<td>
Chocolade</td>
</tr>
<tr>

<td>Thee</td>
<td
colspan="2">Fruitsap</td>
<td>
Soep</td>
</tr>
</table>

Water Brood Eieren
Koffie Limonade Chocolade
Thee Fruitsap Soep

naar boven 

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
aantal Specificeert het aantal kolommen dat de cel moet overspannen.

Opbouw

<td colspan="aantal"> • • • </td>
nota

colspan="0" overspant tot de laatste cel van de kolomgroep (colgroup) !

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  •  Het <td> colspan attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  •  Geen enkele browser ondersteund de waarde "0" !
naar boven naar boven naar headers attribuut
naar boven naar het headers attribuut