HTML Tabellen

HTML <td> headers attribuut

  • Het <td> headers attribuut heeft als waarde een door komma's gescheiden lijst van waarden van de id-attributen van de kopcellen die gerelateerd zijn aan de cel.
  • Gebruikers van niet-visuele browsers kunnen hiermee de tabelstructuur beter begrijpen.

Attribuut voorbeeld

<table>
<tr>
<th id="naam">
Naam</th>
<th id="email">
Email</th>
<th id="tel">
Telefoon</th>
<th id="adr">
Adres</th>
</tr>
<tr bgcolor="#98fb98">

<td headers="naam">Dendeze</td>
<td
headers="email">dendeze@voorbeeld.be</td>
<td
headers="tel">+324001234</td>
<td
headers="adr">Straten 123, 4321 Stad, Land</td>
</tr>
</table>

Naam Email Telefoon Adres
Dendeze dendeze@voorbeeld.be +324001234 Straten 123,
4321 Stad, Land

Voor een ruimer voorbeeld met (X)HTML code druk code

naar boven 

nota

Het headers attribuut heeft geen zichtbaar effect op de webbrowser !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
headers id Specificeert een door komma's gescheiden lijst van waarden van de kopcellen die gerelateerd zijn aan de cel.

Opbouw

<td headers="header id"> • • • </td>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  •  Het <td> headers attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  •  Heeft geen zichtbaar effect op de browser !
  •  Voor gebruikers van niet-visuele browsers (spraaksynthesizers, braille-apparaten) !
naar boven naar boven naar height attribuut
naar boven naar het height attribuut