HTML Tabellen

HTML <td> valign attribuut

  • Het valign attribuut specificeert de verticale uitlijning van de inhoud van het <td> element.

Attribuut voorbeeld

  • Voor een voorbeeld met (X)HTML code klik code

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
top De inhoud wordt bovenin de cel geplaatst
middle De inhoud wordt in het midden van de cel geplaatst
(standaard in het td element)
bottom De inhoud wordt onderin de cel geplaatst
baseline de inhoud wordt zo geplaatst dat de eerste regel van elke cel in een rij dezelfde basislijn heeft.

naar boven 

Voorbeeld van baseline

valign-bottom    valign="bottom"

valign-baseline    valign="baseline"

Meestal is het resultaat hetzelfde als de waarde "bottom", alleen wanneer er een verschil is
in font grootte oogt het mooier.

Opbouw

<td valign="waarde"> • • • </td>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <td> valign attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • De waarde "baseline" wordt in de bekende browsers niet correct ondersteund.
naar boven naar boven naar width attribuut
naar boven naar het width attribuut