HTML Tabellen

HTML <colgroup> element

  • Het <colgroup> element groepeert één of meer kolommen in een tabel tot een kolomgroep.
  • Een tabel kan één of meer kolomgroepen bevatten.
  • Het <colgroup> element is er voor bedoeld structuur te geven aan de tabel.
    Deze structuur kan geaccentueerd worden door het aanbrengen van randen met het rules attribuut van het table element.
  • Het <colgroup> element kan daarnaast gebruikt worden om in één keer voor alle cellen in de kolommen die tot de kolomgroep behoren, een aantal kenmerken vast te leggen.

Voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code

Dit voorbeeld wordt enkel correct weergegeven in IE7, IE8 en Opera browsers.

Verschil HTML - XHTML

Zelfde gebruik in beide, zonder verschil.

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align left
center
right
justify
char
Hiermee wordt de uitlijning in cellen van een kolomgroep bepaald. STF
char karakter Met het char attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van een kolomgroep uit te lijnen. STF
charoff aantal Het charoff attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het char attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in een kolomgroep. STF
span aantal Het span specificeert hoeveel opeenvolgende kolommen tot de kolomgroep behoren. STF
valign top
middle
bottom
baseline
Bepaald de verticale uitlijning van de inhoud van een kolomgroep. STF
width pixels
%
relatieve lengte
Specificeert de breedte van een kolomgroep. STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

  • Het <colgroup> element ondersteunt volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • De <colgroup> tag ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

tip

Firefox, Chrome en Safari ondersteunen enkel het span en width attribuut in de colgroup !

tip

Voeg de stijl attributen toe aan de colgroup tag!
Gebruik CSS voor background, width en border eigenschappen.
Dit zijn de enige CSS eigenschappen die werken bij de colgroup tag !

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <colgroup> element wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar align attribuut
naar boven naar het align attribuut