HTML Tabellen

HTML <col> align attribuut

  • Het <col> align attribuut specificeert de horizontale uitlijning van de inhoud gerelateerd aan het <col> element.

Attribuut voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code

Dit voorbeeld wordt enkel correct weergegeven in IE7, IE8 en Opera browsers.

nota

Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarden "char" en "justify" !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left De inhoud wordt links uitgelijnd (standaard).
right De inhoud wordt rechts uitgelijnd.
center De inhoud wordt gecentreerd.
justify De inhoud wordt links en rechts uitgevuld.
char De inhoud wordt uitgelijnd op een in het char attribuut gedefinieerd karakter.

Opbouw

In HTML <col align="waarde">
In XHTML <col align="waarde" />

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <col> align attribuut wordt enkel ondersteunt in Opera, IE7 en IE8.
  • Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarden "char" en "justify" !
naar boven naar boven naar char attribuut
naar boven naar het char attribuut