HTML Tabellen

HTML <col> span attribuut

  • Het <col> span attribuut specificeert het aantal opeenvolgende kolommen in een kolomsubgroep.

Attribuut voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code
nota

Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarden "char" en "justify" !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left De inhoud wordt links uitgelijnd (standaard).
right De inhoud wordt rechts uitgelijnd.
center De inhoud wordt gecentreerd.
justify De inhoud wordt links en rechts uitgevuld.
char De inhoud wordt uitgelijnd op een in het char attribuut gedefinieerd karakter.

Opbouw

In HTML <col span="waarde">
In XHTML <col span="waarde" />

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <col> span attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarden "char" en "justify" !
naar boven naar boven naar valign attribuut
naar boven naar het valign attribuut