HTML Tabellen

HTML <thead> align attribuut

  • Het align attribuut specificeert de horizontale uitlijning van de inhoud van het thead element.

Attribuut voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left De inhoud wordt links uitgelijnd
right De inhoud wordt rechts uitgelijnd
center De inhoud wordt gecentreerd
(standaard in het th element)
justify De inhoud wordt gelijkmatig over de beschikbare ruimte verdeeld, indien nodig wordt de ruimte tussen de woorden vergroot of verkleind.
char De inhoud wordt uitgelijnd op een specifiek karakter

Opbouw

<thead align="waarde"> . . . </thead>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <thead> align attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
  • IE geeft de waarde "justify" niet correct weer !
      Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarde "char" !
naar boven naar boven naar char attribuut
naar boven naar het char attribuut