HTML Tabellen

HTML <thead> valign attribuut

  • Het valign attribuut specificeert de verticale uitlijning van de inhoud van het <thead> element.

Attribuut voorbeeld

Vissen Latijnse naam Zeewater Zoetwater Aantal
Totalen 4 2 3 17
Baars Perca fluviatilis X 5
Zeebaars Dicentrarchus labrax X 2
Brasem Abramis brama X 4
Zalm Salmonidae X X 6

Voor de (X)HTML code van het voorbeeld druk code

naar boven 

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
top De inhoud wordt bovenin de cel geplaatst
middle De inhoud wordt in het midden van de cel geplaatst
(standaard in het thead element)
bottom De inhoud wordt onderin de cel geplaatst
baseline de inhoud wordt zo geplaatst dat de eerste regel van elke cel in een rij dezelfde basislijn heeft.

naar boven 

Voorbeeld van baseline

valign-bottom    valign="bottom"

valign-baseline    valign="baseline"

Meestal is het resultaat hetzelfde als de waarde "bottom", alleen wanneer er een verschil is in font grootte oogt het mooier.

naar boven 

Opbouw

<thead valign="waarde"> . . . </thead>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <thead> valign attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Geen enkele browser geeft een correcte weergave van het baseline attribuut !
naar boven terug naar Tabellen naar boven
terug naar Tabellen naar boven