HTML Afbeeldingen

HTML <img> src attribuut

  • Het vereiste src attribuut specificeert de url van een afbeelding.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>

<img src="http://www.afbeelding.jpg" alt="poesje met vleugels" />
<img
src="html-t-logo.gif" alt="html-t logo" width="60" height="41" />
</body>
</html>
poesje met vleugels
absolute url
html-t logo

relatieve url
tip

Algemeen ondersteunde formaten van afbeeldingen zijn gif, jpg, jpeg en png.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
url De url van een afbeelding.
Mogelijke waarden :
  • Een absolute url - verwijst naar een andere website
    zoals src="http://www.voorbeeld.nl/foto.jpg"
  • Een relatieve url - verwijst naar een bestand in een website
    zoals src="foto.jpg"

naar boven 

Opbouw

<img src="url"> In HTML
<img src="url" /> In XHTML
nota

Wanneer een pagina wordt geladen is het de browser die de afbeelding ophaald van een server, wees er dus zeker van dat de opgegeven url correct is, anders krijgt de bezoeker een gebroken-link icoon met eventueel bijhorende alt tekst.

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <img> src attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar align attribuut
naar boven naar het align attribuut