HTML (hyper)Links

HTML <a> coords attribuut

  • Het <a> coords attribuut wordt gebruikt samen met het shape attribuut om de afmetingen, de vorm en de plaats van een link in een object of een <img> element te specificeren.
  • De coordinaten van de hoek links-boven zijn 0,0.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<object data="afbeeldingen/map-8.gif" alt="meetkundige figuren" type="image/gif" usemap="#map-8">
<map name="map-8">

<a href="vierkant.htm" shape="rect" coords="64, 18, 222, 135">Vierkant</a>
<a
href="cirkel.htm" shape="circle" coords="227, 215, 60">Cirkel</a>
<a
href="driehoek.htm" shape="poly" coords="18,253,113,151,153,284">
Driehoek</a>
</map>
</object>

<p>
Nota : Het coords attribuut werkt enkel in FF en Opera !</p>

</body>
</html>

Voor een voorbeeld klik code

Attribuut waarden

Waarde Beschrijving
x1, y1, x2, y2 Bij een rechthoek (shape="rect") geeft men de coördinaten van de hoeken linksboven en rechtsonder
x, y, radius Bij een cirkel (shape="circle") geeft men de coördinaten van het middelpunt en de straal
x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn Bij een veelhoek (shape="poly") specificeert men alle hoeken van de veelhoek. Wanneer het eerste paar coördinaten niet gelijk is aan de laatste moet de browser zelf het laatste paar invoegen om de veelhoek te sluiten.

naar boven 

tip

Voor het creëeren van een afbeeldingenmap (image-map) die werkt in alle browsers maken we gebruik van het <area> element !

Opbouw

<a coords="waarde">.  .  .  .</a>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <a> coords attribuut wordt enkel ondersteunt in FF en Opera.
naar boven naar boven naar shape attribuut
naar boven naar het shape attribuut