HTML (hyper)Links

HTML <a> name attribuut

  • Het name attribuut wordt gebruikt om een bladwijzer te maken in een document.
  • Het name attribuut specificeert de naam van een anker.
  • Het name of het href attribuut moet aanwezig zijn in de <a> tag.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<p>
<a href="#nota">Zie nota </a></p>
<p>
Attribuut waarden .  .  .  .</p>
<p>
Opbouw .  .  .  .</p>
<p>
<a name="nota">In XHTML</a> .  .  .  .</p>
</body>
</html>

Resultaat :

Zie nota

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
ankernaam
(anchor_name)
De naam van het anker

naar boven 

Opbouw

<a name="waarde">.  .  .  .</a>
nota

In XHTML moet het name attribuut in de <a> tag worden vervangen door het id attribuut!

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <a> name attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar hreflang attribuut
naar boven naar het hreflang attribuut