HTML (hyper)Links

HTML <a> shape attribuut

  • Het <a> shape attribuut wordt samen met het coords attribuut gebruikt, om de vorm, de afmeting en de plaats van een link in een object of <img> element aan te duiden.
  • Bij een rechthoek en een veelhoek worden de coördinaten van de verschillende hoekpunten vastgelegd.
    Bij een cirkel het middelpunt en de straal.
  • De coördinaten van het hoekpunt linksboven van de imagemap zijn x=0, y=0.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<object data="afbeeldingen/map-8.gif" alt="meetkundige figuren" type="image/gif" usemap="#map-8">
<map name="map-8">

<a href="vierkant.htm" shape="rect" coords="A, B, C, D">Vierkant</a>
<a
href="cirkel.htm" shape="circle" coords="a, b, r">Cirkel</a>
<a
href="driehoek.htm" shape="poly" coords="a,b,c,d,.,.,.,">Driehoek</a>
</map>
</object>

<p>
Nota : Het coords attribuut werkt enkel in FF en Opera !</p>

</body>
</html>

Attribuut waarden

Waarde Beschrijving
default(standaard) Het gehele gebied (zonder coords), met uitzondering van de apart gedefinieerde gebieden.
rect Definieert een rechthoekig gebied.
circle Definieert een cirkelvormig gebied.
poly Definieert een veelhoekig gebied (polygoon).

naar boven 

tip

Voor het creëeren van een afbeeldingenmap (image-map) die werkt in alle browsers maken we gebruik van het <area> element

Opbouw

<a shape="waarde">.  .  .  .</a>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <a> shape attribuut wordt enkel ondersteunt in FF en Opera.
naar boven naar boven naar target attribuut
naar boven naar het target attribuut