HTML Elementen

HTML <a> element

 • De <a> tag definieert een anker.
 • Een anker kan worden gebruikt op twee manieren :
  • Door een link te creëeren naar een ander document met het href attribuut
  • Door een bladwijzer in een document te maken met het name attribuut
 •  Het <a> element wordt meestal aangeduid als een link of een hyperlink.
 •  Het belangrijkste attribuut van het <a> element is het href attribuut.
 •  Deze geeft de bestemming aan van de link.
 •  Een (hyper)link wordt standaard in alle browsers aangeduid als volgt :
  •  Een niet bezochte link : blauw en onderstreept
  •  Een bezochte link : paars en onderstreept
  •  Een actieve link : rood en onderstreept

Voorbeeld

<a href="http://www.html-totaal.be">Alles over (x)html</a>
resultaat :

Alles over (x)html

Experimenteer met de codes !

tip

Gebruik CSS om de stijl van de <a> tag te bepalen !

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
charset karaktercode Specificeert de karaktercodering van de bron waarheen het href attribuut verwijst. STF
coords coördinaten Specificeert de coördinaten van een gebied in een client-side imagemap STF
href url Specificeert de bestemming van de (hyper)link. STF
hreflang taalcode Wordt gebruikt om aan te geven welke de taal is van het document naar waar verwezen wordt. STF
name karakter Markeert de plaats binnen een document waarnaar de link verwijst. STF
rel tekst Definieerd welke de relatie is van het huidige document met het document van bestemming. STF
rev tekst Definieerd welke de relatie is van het bestemmings document met het huidige document (reverse relationship). STF
shape karakter Definieerd de vorm van een aanklikbaar gebied in een client-side imagemap. STF
target _blank
_parent
_self
_top
framenaam
Specificeert hoe het gelinkte element moet worden geopend TF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
accesskey karakter Specificeert een sneltoets voor een element STF
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
tabindex nummer Specificeert de tabtoets volgorde voor een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

Gebeurtenis attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Het name attribuut is verouderd in XHTML en moet worden vervangen door het id attribuut!

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

 • Het HTML <a> element wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar href attribuut
naar boven naar het href attribuut